ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ข่าวสาร / กิจกรรม / โครงการ

 

        

 • โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี 2560 ณ วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง   รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ สวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จัดกิจกรรมจุดเทียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  จัดกิจกรรมปั่นจักยานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพิมพาราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตำบลคลองม่วง (กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร) ณ สวนผักปากช่อง ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี ณ ที่ทำการอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และเทศบาลตำบลวังไทร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลคลองม่วง (ทักษะการผูกผ้าประดับ)  (16/08/2559) รายละเอียด
 • ประมวลภาพ กิจกรรม bike for dad 2015 รายละเอียด
 • ประมวลภาพ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2559 รายละเอียด
 • ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาภายในตำบลคลองม่วง ปีงบประมาณ 2559  รายละเอียด

  ...................................................................................................................

 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 1 (งบการเงินรายไตรมาส)
 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 2 (งบการเงินรายไตรมาส)
 • ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ไตรมาสที่ 3 (งบการเงินรายไตรมาส)

ข่าวประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2559)  รายละเอียดประกาศ
 • ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา การประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (03/10/2559) รายละเอียดประกาศ
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกขยะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน (05/09/2559) รายละเอียดประกาศฯ / เอกสารแนบท้าย
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 5 โครงการ (หมู่ที่ 3 บ้านวังสีสด, หมู่ที่ 4 บ้านคลองม่วง ,หมู่ที่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี, หมู่ที่ 20 บ้านวังมะนาว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/11/2559)  รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด
 • ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองม่วง (17/11/2558) รายละเอียด

  ....................................................................................................................................

รายละเอียดราคากลาง โครงการต่างๆ  คลิกที่นี่

....................................................................................................................................

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ EGP รายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปดาวน์โหลด หรือตรวจสอบได้ที่ website กรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th ได้อีกทางหนึ่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้บริการ wifi เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถติดต่อขอรับ รหัสผ่าน  เพื่อใช้งานได้ที่ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
          Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง  https://www.facebook.com/klongmoung

 

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ จัดเก็บภาษีแต่ละประเภท
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี 
  2. ภาษีป้าย 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี  ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี 
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี 
  โดยชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร. 0-4424-9694 ต่อ 106 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท คลิกที่นี่... 
  ......................................................................................................................................
 • ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง
  เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต มีดังนี้
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2. สำเนาบัตรประชาชน  3. ภาพถ่ายเอกสารฉโนดที่ดิน  4. แบบแปลนก่อสร้าง 3 ชุด เอกสารดังกล่าว รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนโยธา
  โทร. 044-249694 ต่อ 103  รายละเอียดเพิ่มเติม..
  ......................................................................................................................................
 • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ประกาศ /  ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน

 


......................................................................................................................................

ร้องเรียน ร้องทุกข์ / ศูนย์ดำรงธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   ดาวน์โหลด

ศูนย์ดำรงธรรม  http://www.pr.moi.go.th/


แผนอัตรากำลัง และงานด้านบุคลากร

แผนอัตรากำลัง 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559