ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ภาพกิจกรรม ประดับดอกดาวเรือง

                    
          องค์การบริการส่วนตำบลคลองม่วง    ได้นำดอกดาวเรืองมาประดับหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

 

» กลับหน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ให้บริการ wifi เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  สามารถติดต่อขอรับ รหัสผ่าน  เพื่อใช้งานได้ที่ ส่วนการคลัง ในวันและเวลาราชการ

 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ จัดเก็บภาษีแต่ละประเภท ประจำปีงบประมาณ 2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการช่วยเหลือท้องถิ่น โดยการชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้ 
  1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  2. ภาษีป้าย 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561   ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561
  3. ภาษีบำรุงท้องที่ 
  ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561 ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561
  โดยชำระภาษีได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการคลัง ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โทร.044-009178 , 044-009180 ต่อ 106 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท คลิกที่นี่... 
  ..........................................................................................................................................
 • ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตก่อสร้าง
  เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต มีดังนี้
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  2. สำเนาบัตรประชาชน  3. ภาพถ่ายเอกสารฉโนดที่ดิน  4. แบบแปลนก่อสร้าง 3 ชุด เอกสารดังกล่าว รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนโยธา
  โทร. 044-249694 ต่อ 103  รายละเอียดเพิ่มเติม..