ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

บุคลากร  กองช่าง 

 

นายธนบดี  อะนันต์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศักดิ์ชัย   วะลัยใจ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายสายชล   ทรวงโพธิ์
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

เจตน์

นายเจตน์ วัฒนเนติกุล
ช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน