ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน / Facebook

                    

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง 

เลขที่ 55 หมู่ 17 บ้านสันติสุข ตำบลคลองม่วง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์  0044000611
แฟกซ์     044000611 ต่อ 107

หมายเลขภายใน

สำนักปลัด ต่อ 0
กองคลัง ต่อ 106
กองการศึกษาฯ และส่วนสาธารณสุขฯ ต่อ 103
กองช่าง ต่อ 104

แจ้งปัญหาเรื่องการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ในวันเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

หรือแจ้งได้ที่

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง คลิกที่นี่...