ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ website องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา    Welcome to Klongmoung Subdistict Administrative Organization

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

ผลการดำเนินงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำปี

การจัดซื้อ / จัดจ้าง ด้วยระบบ EGP

  • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ได้จัดทำประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ EGP รายละเอียดต่างๆ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เวปไซต์กรมบัญชีกลาง โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง จะแจ้งให้ท่านทราบหน้าเวป ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง ด้วย สามารถเข้าดูประกาศได้ที่ 
    http://www.gprocurement.go.th